FANDOM


Lwioziemcy - stado lwów zamieszkujących Lwią Ziemię, których siedzibą jest Lwia Skała. Ich królem jest lew z linii królewskiej. Pierwszym znanym z imienia królem był Mohatu, zaś najpopularniejszy z władców to Simba.